Zbiórka na renowację grobu Adolfa Hyły

Adolf Hyła pochowany jest na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Jego grób wymaga jednak pilnej renowacji, dlatego prosimy o pomoc, by osoba tak zasłużona dla polskiej kultury została upamiętniona po śmierci, a miejsce Jego wiecznego odpoczynku było elementem dziedzictwa kulturowego.

W związku powyższym zwracamy się z prośbą o wsparcie zbiórki na ten
cel i pomoc w rozpropagowaniu jej.

https://zrzutka.pl/mycg6r