O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2017 roku, w związku z przypadającą 120 rocznicą urodzin Artysty, na prośbę Stowarzyszenia, Sejmik Województwa Małopolskiego upamiętnił postać Adolfa Hyły:

www.dzieje.pl/kultura-i-sztuka/adolf-hyla-autor-wizerunku-jezusa-milosiernego-upamietniony-przezmalopolski-sejmik

Od tego czasu realizujemy głównie projekty „Adolf Hyła nieznany”, poświęcony życiu i twórczości Patrona stowarzyszenia, a drugi całoroczny cykl poświęcony bezpieczeństwo na szlakach górskich i ochronie przyrody pt. „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”. Stowarzyszenie utworzyło stronę internetowej poświęconą twórczości Adolfa Hyły i wydało bezpłatną publikację „Adolf Hyła Nieznany”. Zawiera ona reprodukcje niesakralnych dzieł artysty oraz materiały archiwalne i informacje o życiu artysty .

W 2019 po zeszłorocznych projektach: „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”, „Orla Perć – tradycja i współczesność” oraz „Bezpieczni i rozważni w Tatrach zimą”, ponowie zrealizowaliśmy akcję „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” i wydaliśmy broszurę „ABC tatrzańskiego turysty”, która dzięki patronatowi Tatrzańskiego Parku Narodowego broszura była nieodpłatnie dystrybuowana przy wejściach na teren Parku.

Rodzice Adolfa Hyły – Józef i Salomea Hyłowie, 1896 r.
Gabriel Szuster

Gabriel Szuster

 

Gabriel Szuster – urodzony w 1986 r. w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie najnowszej historii Polski. Obecnie pracuje jako nauczyciel historii w szkole średniej. W stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Adolfa Hyły pełni funkcję członka zarządu, jest również jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem historii XX wieku.

Jest autorem kilku publikacji i artykułów naukowych w tym m. in.:

 • Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz-Birkenau z Gminy Krzeszowice, Krzeszowice 2011;
 • Tajna szkoła w Generalgouvernement 1939-1945. Studium – gmina Krzeszowice, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2015, T. 68;
 • Józef Oppenheim – przedwojenny Naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, „Studia Historyczne” 2015, R. LVIII, z. 2;
 • Stanisław Feliks Czelny (1895-1977) – rys biograficzny, „Zeszyty Rabczańskie” 2015, nr 3-4;
 • Góralsko strawa. Pozywienie na Podhalu w XIX i XX w., [w] Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, pod red. P. Jędrzejewskiego, P. Magiery, K. Skrężyny, G. Szustera, Kraków 2016;
 • Wincenty Danek (1907-1976.) Biografia nauczyciela, Kraków 2017;
 • Franciszek Batko (1885-1953). Nauczyciel, żołnierz, Sybirak – szkic biograficzny, „Sowiniec” 2017, nr 50-51;
 • J. Kielar, Prokocim. Jego dzieje dawne i czasy obecne, pod red. G. Szustera, Kraków 2018,
 • P. Nowak-Szuster, G. Szuster, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1909-2009, Kraków 2022
Jan Cięciak

Jan Cięciak

 

Jan Cięciak – Doświadczony realizator projektów kulturalnych, koordynator i producent wielu przedsięwzięć, absolwent licencjackich i magisterskich studiów: Animacja Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów magisterskich: Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Krakowskiej Szkole Biznesu.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako menadżer, wcześniej pracownik samorządowy na szczeblu województwa. W ostatnich latach zarządzał, realizował, pozyskiwał środki ze źródeł zewnętrznych oraz sprawował opiekę medialną nad projektami:

 • Cudowna Moc Bukietów
 • Joanna Słowińska śpiewa piosenki Jana Kelusa
 • 40-lecie Stanu Wojennego
 • SKS w pamięci uczestników
 • Kraków Niepodległy
 • Szlak Małopolskiej Solidarności – aleja Krasińskiego 11b
 • upamiętnienie postaci Juliusza Mieroszewskiego
 • upamiętnienie postaci Tadeusza Pankiewicza.
 • ogólnopolskie obchody 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności.
Za Zasługi Dla Turystyki

Za Zasługi Dla Turystyki

W rejonach Babiej Góry w dniu 40. urodzin Prezesowi Stowarzyszenia Janowi Cięciakowi zostało wręczone odznaczenie Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi Dla...

Skip to content