Adolf Hyla Nieznany

Adolf Hyła, był autorem obrazu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego – Jezu ufam Tobie, który znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie- Łagiewnikach. Wizerunek ten wraz z kultem Bożego Miłosierdzia rozpowszechnił się na całym świecie i jest jednym z najbardziej znanych przedstawień malarskich Jezusa Zmartwychwstałego. O obrazie Adolfa Hyły w 1997 r. w Łagiewnikach Jan Paweł II powiedział: „Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała święta: »Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą«. A jeśli szczerym sercem odpowie: »Jezu, ufam Tobie!«, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków”.
W 2017 roku przypadła 120. rocznica urodzin Adolfa Hyły, malarza obrazu Jezusa Miłosiernego, z tej okazji powstało nasze stowarzyszanie od tego realizujemy projekt „Adolf Hyła nieznany”, gdyż ten wybitny artysta, autor znanego na całym świecie dzieła nie jest znany szerszemu gronu społeczeństwa. Na prośbę Stowarzyszenia, w 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego upamiętnił postać A. Hyły:
https://www.dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/adolf-hyla-nieznany-projekt-poswiecony-autorowi-wizerunku-jezusa-milosiernego

Adolf Hyła unknown

Adolf Hyła unknown

Pobierz Plik pdf Prezentujemy publikację w języku angielskim, opisującą postać Adolfa Hyły. Publikacja współfinansowana ze środków Miasta...

Skip to content