120 rocznica urodzin Adolfa Hyły

Rok temu w związku z 120. rocznicą urodzin Adolfa Hyły Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia wybitnego małopolskiego malarza Adolfa Hyły. – data 25 września.

 

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/adolf-hyla-autor-wizerunku-jezusa-milosiernego-upamietniony-przez-malopolski-sejmik

https://krakow.tvp.pl/34135521/adolf-hyla-autor-wizerunku-jezusa-milosiernego-upamietniony-przez-sejmik

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1366701,oswiadczenie-nr-317-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-25-wrzesnia-2017-r-w-sprawie-upamietnie.html