Zasłużony dla Kultury Polskiej

01/10/2023

W trakcie publicznej prezentacji projektu Dziedzictwo Kulturowe na Szlaku – Bezpieczni i rozważni w Tatrach w siedzibie Centralnego Ośrodka Górskiego PTTK Janowi Cięciakowi zostało wręczone odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Janowi Cięciakowi, prezesowi Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego im. Adolfa Hyły odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jego działania zostały docenione także w grudniu 2021 roku przez Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodą Kryształy Soli dla najlepszej małopolskiej organizacji pozarządowej w kategorii: sport, turystyka, środowisko, ekologia za propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie w górach, w szczególności poprzez realizację akcji „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz za promowanie polskiej turystyki. Za działalność edukacyjną i wydawniczą, a także krzewienie pamięci o Adolfie Hyle. W czerwcu ubiegłego roku Jan Cięciak za zasługi położone na rzecz rozwoju turystyki został wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Turystyki”.

Zobacz także:

Skip to content