O stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2017 roku, w związku z przypadającą 120 rocznicą urodzin Artysty, na prośbę Stowarzyszenia, Sejmik Województwa Małopolskiego upamiętnił postać Adolfa Hyły:

www.dzieje.pl/kultura-i-sztuka/adolf-hyla-autor-wizerunku-jezusa-milosiernego-upamietniony-przezmalopolski-sejmik

Od tego czasu realizujemy głównie projekty „Adolf Hyła nieznany”, poświęcony życiu i twórczości Patrona stowarzyszenia, a drugi całoroczny cykl poświęcony bezpieczeństwo na szlakach górskich i ochronie przyrody pt. „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”. Stowarzyszenie utworzyło stronę internetowej poświęconą twórczości Adolfa Hyły i wydało bezpłatną publikację „Adolf Hyła Nieznany”. Zawiera ona reprodukcje niesakralnych dzieł artysty oraz materiały archiwalne i informacje o życiu artysty .

W 2019 po zeszłorocznych projektach: „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”, „Orla Perć – tradycja i współczesność” oraz „Bezpieczni i rozważni w Tatrach zimą”, ponowie zrealizowaliśmy akcję „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” i wydaliśmy broszurę „ABC tatrzańskiego turysty”, która dzięki patronatowi Tatrzańskiego Parku Narodowego broszura była nieodpłatnie dystrybuowana przy wejściach na teren Parku.