Podsumowanie projektu edukacyjno-turystycznego: „Orla Perć – tradycja i współczesność”

10/10/2018

„Orla Perć – tradycja i współczesność” to kolejna odsłona naszej inicjatywy „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”, którą zrealizowało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyływ trosce o bezpieczeństwo turystów i z myślą o tatrzańskiej przyrodzie.

Celem projektu było pokazanie Orlej Perci jako wyjątkowo niebezpiecznego szlaku na który powinni wybierać się tylko doświadczeni turyści, pewni swoich umiejętności. Chcieliśmy zachęcić do korzystania z autoasekuracji oraz podnieść świadomość dotyczącą zagrożeń czekających na tym najtrudniejszym szlaku w polskich Tatrach.

W ramach projektu został wydany czterostronicowy dodatek do „Gazety Wyborczej”, który ukazał się 3 sierpnia 2018 r.

Dodatek zawiera: historię Orlej Perci, rozmowę z prezesem Stowarzyszenia im. Adolfa Hyły, wywiad z Rafałem Sonikiem – pomysłodawcą akcji „Czyste Tatry” o Tatrach bez śmieci, rozmowę z Adamem Maraskiem –ratownikiem TOPR-u o bezpieczeństwie na Orlej Perci  oraz rozważania o przyszłości tego wyjątkowego szlaku.

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23745759,orla-perc-tatrzanski-szlak-tylko-dla-orlow.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23746759,orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc-rozmowa-z-janem-cieciakiem.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23746922,wolontariusze-znosza-z-tatr-worki-wstydu-rafal-sonik-o-gorach.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23747090,a-gdyby-orla-perc-byla-via-ferrata.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23747895,adam-marasek-topr-jak-bezpiecznie-wedrowac-po-orlej-perci.html

Wyprodukowany został również materiał filmowy „Orla Perć – tradycja i współczesność”, który obrazuje realne zagrożenia na szlaku. Zawiera przydatne wskazówki o bezpiecznym poruszaniu się na Orlej Perci oraz historię szlaku.  Film został zaprezentowany na konferencji , która odbyła się 21 września w filii Muzeum Tatrzańskiego w willi Oksza w Zakopanem.

Film emitowany był kilkukrotnie przez Telewizję Polską na antenie TVP 3 Kraków i dostępny jest na youtube i w mediach społecznościowych.

Projekt cieszył się zainteresowaniem mediów:

https://krakow.tvp.pl/39149617/gosc-dnia-21092018-0745(Gość dnia – 21.09.2018, 07.45)

https://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-przed-hejnalem/pokochal-gory-jako-dziecko-a-stara-milosc-nie-rdzewieje-jan-cieciak-w-przed-hejnalem/

https://www.radiokrakow.pl/rozmowy/jan-cieciak-o-akcji-bezpieczni-i-rozwazni-w-tatrach-oraz-projekcie-orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc/

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23952475,badz-bezpieczny-na-orlej-perci-premiera-filmu.html

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/zakopane/ratownik-topr-orla-perc-powinna-byc-ukoronowaniem-tatrzanskich-wedrowek/

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/turystyka/orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosckolejna-odslona-inicjatywy-bezpieczni-i-rozwazni-w-tatrach

https://portaltatrzanski.pl/aktualnosci/rusza-projekt-orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc,1175

https://www.portalgorski.pl/turystyka-gorska/bezpieczenstwo/8567-projekt-bezpieczni-i-rozwazni-w-tatrach-i-orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc

https://poland.us/strona,25,31458,0,jaka-turystyczna-przyszlosc-orlej-perci.html

 

Summary of the Educational and Tourist Project: “Orla Perć – Tradition and Modernity”

„Orla Perć – Tradition and Modernity” is another part of our initiative „Safe and Cautious in the Tatra Mountains” that was realized by the Adolf Hyla Cultural and Educational Association in concern for the safety of tourists and with the Tatra’s nature in mind.

The aim of the project was to show Orla Perć as a particularly dangerous route, which should be taken only by experienced tourists, confident in their skills. We wanted to encourage the use of self-protection and raise awareness of the dangers awaiting on this route – most difficult in all of the Polish mountains.

As part of the project, a four-page supplement to Gazeta Wyborcza was published on 3 August 2018:

The supplement contains: the history of Orla Perć, an interview with the president of the Adolf Hyła Association, an interview with Rafał Sonik – the originator of the “Czyste Tatry” (Clean Tatras) campaign, an interview with Adam Marasek – a TOPR rescuer – concerning the safety on Orla Perć and considering the future of this unique route.

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23745759,orla-perc-tatrzanski-szlak-tylko-dla-orlow.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23746759,orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc-rozmowa-z-janem-cieciakiem.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23746922,wolontariusze-znosza-z-tatr-worki-wstydu-rafal-sonik-o-gorach.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23747090,a-gdyby-orla-perc-byla-via-ferrata.html

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23747895,adam-marasek-topr-jak-bezpiecznie-wedrowac-po-orlej-perci.html

The short film “Orla Perć – Tradition and Modernity” has also been produced, which illustrates the real dangers on the trail. It contains useful tips on how to move safely on the Orla Perć, and includes the history of the trail.  The film was presented at a conference, which took place on 21 September in a branch of the Tatra Museum in the Oksza villa in Zakopane.

The film was broadcast 16 times by Polish Television on TVP 3 Krakow and is available on YouTube and in social media. The number of viewers on Facebook amounted to 23,260.

https://www.youtube.com/watch?v=SWUZp3p3m7s

The project enjoyed the interest of the media:

https://krakow.tvp.pl/39149617/gosc-dnia-21092018-0745 (Gość dnia – 21.09.2018, 07.45)

https://www.radiokrakow.pl/audycje/rozmowy-przed-hejnalem/pokochal-gory-jako-dziecko-a-stara-milosc-nie-rdzewieje-jan-cieciak-w-przed-hejnalem/

https://www.radiokrakow.pl/rozmowy/jan-cieciak-o-akcji-bezpieczni-i-rozwazni-w-tatrach-oraz-projekcie-orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc/

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23952475,badz-bezpieczny-na-orlej-perci-premiera-filmu.html

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/zakopane/ratownik-topr-orla-perc-powinna-byc-ukoronowaniem-tatrzanskich-wedrowek/

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/turystyka/orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosckolejna-odslona-inicjatywy-bezpieczni-i-rozwazni-w-tatrach

https://portaltatrzanski.pl/aktualnosci/rusza-projekt-orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc,1175

https://www.portalgorski.pl/turystyka-gorska/bezpieczenstwo/8567-projekt-bezpieczni-i-rozwazni-w-tatrach-i-orla-perc-tradycja-i-wspolczesnosc

https://poland.us/strona,25,31458,0,jaka-turystyczna-przyszlosc-orlej-perci.html

Zobacz także:

Skip to content