Bezpieczni i Rozważni w Tatrach Zimą

12/30/2018

W trosce o bezpieczeństwo turystów i z myślą o tatrzańskiej przyrodzie zrealizowaliśmy kolejną odsłonę akcji. Po projektach „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz „Orla Perć – tradycja i współczesność” przyszedł czas na projekt „Bezpieczni i rozważni w Tatrach zimą”. Chcieliśmy zwrócić uwagę turystów na bezpieczeństwo poruszania się zima po tatrzańskich szlakach. Powszechna dostępność sprzętu zimowego (raki, czekan) niesie za sobą błędne przeświadczenie, że posiadając sprzęt, możemy bezpiecznie chodzić po ośnieżonych i oblodzonych szlakach w Tatrach. Jednak przedstawiciele TPN i TOPR zwracają uwagę, że niezbędne są także umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Kontynuując działalność naszego stowarzyszenia w zakresie podnoszenia świadomości turystów i bezpieczeństwa na tatrzańskich szlakach (projekty: „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz „Orla Perć – tradycja i współczesność”) realizujemy kampanię edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu turystów zimą w Tatrach.

W ramach projektu powstał materiał filmowy „Bezpieczni i rozważni w Tatrach zimą. Liczba odbiorców filmiku na portalu Facebook wyniosła 74 379. Dodatkowo film będzie emitowany na antenie Telewizji Polskiej – TVP 3 Kraków.

W Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie w dniu 20 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie zorganizowało konferencję prasową z udziałem Adama Maraska ratownika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – TOPR. Jej celem było podsumowanie całorocznego cyklu akcji naszego stowarzyszenia – Bezpieczni i Rozważni w Tatrach.

Po projektach „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz „Orla Perć – tradycja
i współczesność” zrealizowaliśmy projekt „Bezpieczni i rozważni w Tatrach zimą”.

Zwróciliśmy uwagę turystów na bezpieczeństwo poruszania się zimą po tatrzańskich szlakach. Powszechna dostępność sprzętu zimowego (raki, czekan) niesie za sobą błędne przeświadczenie, że posiadając go, możemy bezpiecznie chodzić po ośnieżonych
i oblodzonych szlakach w Tatrach. Jednak przedstawiciele TPN i TOPR zwracają uwagę, że niezbędne są także umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Kontynuując działalność naszego stowarzyszenia w zakresie podnoszenia świadomości turystów i bezpieczeństwa na tatrzańskich szlakach (projekty: „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz „Orla Perć – tradycja 


 

i współczesność”) zrealizowaliśmy kampanię edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu turystów zimą w Tatrach. Celem projektu jest z jednej strony podniesienie świadomości turystów i troska o ich bezpieczeństwo, ale także pokazanie atrakcji turystycznych w Małopolsce.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno mediów elektronicznych
i tradycyjnych:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24377076,bezpieczni-i-rozwazni-zima-w-tatrach-dobry-sprzet-to-nie-wszystko.html

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/w-gory-zima-poradnik/v3kx56j

https://www.radiomaryja.pl/informacje/bezpieczenstwo-w-gorach/?fbclid=IwAR0HhLiYXATtBn3zansmHAbFUa6Z5Vf_SHxNM0oQVaYKwLdZQoBQoHX8FjY

https://niezalezna.pl/255139-rozwazasz-wypad-w-tatry-ratownik-topr-radzi-wideo

https://www.msn.com/pl-pl/podroze/news/rozwa%C5%BCasz-wypad-w-tatry-ratownik-topr-radzi-wideo/ar-BBSqjdk

https://krakow.eska.pl/newsy/zakopane-topr-ostrzega-przed-nierozwaznym-wychodzeniem-zima-w-gory-audio/755173

Safe and Cautious in the Tatras – In Winter

At the PTTK Centre for Mountain Tourism in Kraków, on 20 January 2019 the Association organized a press conference with the participation of Adam Marasek, a lifeguard of the Tatra Voluntary Rescue Service (TOPR). The aim of the conference was to sum up the year-long cycle of activity of the association Safe and Cautious in the Tatra Mountains.

After the projects „Safe and Cautious in the Tatras” and „Orla Perć – Tradition and Modernity,” we realized the project „Safe and Cautious in the Tatra Mountains – In Winter.”

We drew the attention of tourists to the safety of traveling Tatra trails in wintery conditions. Since professional winter gear, such as crampons and ice axes, is readily available, it can easily lead to a false conviction that if we’re equipped with it, we can safely walk on snow and ice-covered trails in the Tatras. However, representatives of the National Park and TOPR point out the necessity of knowing how to handle such gear. With continuous activities of our association designed for raising awareness of the tourists and their safety in Tatras (within the projects: „Safe and Cautious in the Tatra Mountains” and „Orla Perć – Tradition and Modernity”), we have implemented an educational campaign devoted to the safety of tourists in the Tatras in winter. The aim of the project was to raise tourists’ awareness and concern for their own safety, but also to show them the numerous points of interest of the Lesser Poland.

As part of the project, a short movie entitled „Safe and Cautious in the Tatra Mountains – In Winter” was recorded. The reach of this film on Facebook amounted to 74,379 viewers. In addition, the film will be broadcast on Polish Television – TVP 3 Krakow.

The project enjoyed great interest in both electronic and traditional media:


https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24377076,bezpieczni-i-rozwazni-zima-w-tatrach-dobry-sprzet-to-nie-wszystko.html

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/w-gory-zima-poradnik/v3kx56j

https://www.radiomaryja.pl/informacje/bezpieczenstwo-w-gorach/?fbclid=IwAR0HhLiYXATtBn3zansmHAbFUa6Z5Vf_SHxNM0oQVaYKwLdZQoBQoHX8FjY

https://niezalezna.pl/255139-rozwazasz-wypad-w-tatry-ratownik-topr-radzi-wideo

https://www.msn.com/pl-pl/podroze/news/rozwa%C5%BCasz-wypad-w-tatry-ratownik-topr-radzi-wideo/ar-BBSqjdk

https://krakow.eska.pl/newsy/zakopane-topr-ostrzega-przed-nierozwaznym-wychodzeniem-zima-w-gory-audio/755173

 

Zobacz także:

Skip to content